درس اندیش

درس اندیش

ارائه کننده بهترین و با کیفیت ترین نکات، جزوه ها و امتحانات درسی

امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

امتحان نوبت دوم مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی

این فایل شامل یک امتحان از کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که برای ارزیابی دانش آموزان در این درس طراحی شده است. ...

1,000 تومان

امتحان درس 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در دامان میهن)

امتحان درس 24 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در دامان میهن)

این فایل شامل یک امتحان استاندارد از ذرس «خرمشهر در دامان میهن» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که می تواند برای ارزیابی از یادگیری دانش آموزان در کلاس درس و یا در خانه مورد استفاده قرار گیرد. ...

1,000 تومان

امتحان درس 23 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگان دشمن)

امتحان درس 23 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (خرمشهر در چنگان دشمن)

این فایل شامل یک امتحان از درس «خرمشهر در چنگال دشمن» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که برای استفاده راحتتر استفاده کنندگان در دو قالب word  و pdf قرار داده شده است. ...

1,000 تومان

امتحان درس 22 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار)

امتحان درس 22 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (مبارزه مردم ایران با استعمار)

این فایل شامل یک امتحان از درس «مبارزه مردم ایران با استعمار» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که می تواند برای ارزیابی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد و برای استفاده راحتتر در دو قالب word و pdf قرار داده شده است. ...

1,000 تومان

امتحان درس 21 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست)

امتحان درس 21 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (استعمار چیست)

این فایل شامل یک امتحان از درس «استعمار چیست» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که در دو قالب word و pdf قرار داده شده است. ...

1,000 تومان

امتحان درس 17 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( ویژگی های دریاهای ایران )

امتحان درس 17 مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی ( ویژگی های دریاهای ایران )

این فایل شامل یک امتحان استاندارد از درس « ویزگی های دریاهای ایران » است که می تواند توسط معلمین برای امتحان گرفتن در کلاس درس و توسط والدین برای ارزیابی فرزندانشان مورد استفاده قرار گیرد که برای استفاده بهتر در دو فایل word و pdf قرار داده شده ...

1,000 تومان

درس 16 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی ( زیارت )

درس 16 هدیه های آسمانی ششم ابتدایی ( زیارت )

این فایل شامل یک امتحان استاندارد از درس « زیارت » هدیه های آسمانی ششم ابتدایی است که می تواند مورد استفاده معلمین در کلاس درس و والدین در خانه برای ارزیابی دانش آموزان قرار گیرد. ...

1,000 تومان

امتحان درس 16 کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (لباس از تولید تا مصرف)

امتحان درس 16 کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی (لباس از تولید تا مصرف)

این فایل شامل یک امتحان استاندارد از درس «لباس از تولید تا مصرف» مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی است که می تواند توسط معلمین و والدین جهت ارزیابی دانش آموزان مورد استفاده قرار گیرد و در دو فایل word و pdf قرار داده شده است ...

1,000 تومان

امتحان درس 15 مطالعات اجتماعی ششم(انواع لباس)

امتحان درس 15 مطالعات اجتماعی ششم(انواع لباس)

این فایل یک امتحان استاندارد از درس 15 کتاب مطالعات اجتماعی ششم است که می تواند برای امتحان گرفتن در کلاس درس توسط معلمان و هم چنین امتحان گرفتن در خانه توسط والدین مورد استفاده قرار گیرد ...

1,000 تومان

امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی

امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی

این فایل شامل یک امتحان استاندارد برای امتحان نوبت دوم علوم ششم ابتدایی است که برای استفاده راحتتر در دو قالب word و pdf قرار داده شده است. ...

1,000 تومان

تمام حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به "درس اندیش" می باشد

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما